sunshine
Návšteva policajtov v MŠ -prípravné triedy

Návšteva policajtov v MŠ -prípravné triedy

12.02.2020  Návšteva policajtov v MŠ - preventívny projekt. „Pola radí deťom“
prípravné triedy

12.2.
9:15