sunshine
Prenosné planetárium

Prenosné planetárium

27.02.2019 Prenosné planetárium
1.-3. trieda : „STRIEDANIE ROČNÝCH OBDOBÍ“
4.-6. trieda : „STRIEDANIE DŇA A NOCÍ“

27.2.2019
9:00 hod.