sunshine
Turistická vychádzka

Turistická vychádzka

11.10.2021 Turistická vychádzka  - podľa harmonogramu tried

 

11.10 – 15.10 dopoludnie