sunshine
Turistická vychádzka v okolí MŠ triedy

Turistická vychádzka v okolí MŠ triedy

23.10.2019 Turistická vychádzka v okolí MŠ
triedy- slimáčiky, lienky, stonožky

23.10.2019 dopoludnie