sunshine
Domov

Vitajte v našej škole!

Aktuálny jedálny lístok je k dispozícii po kliknutí na tento odkaz.


Dokumenty školskej jedálne sú zverejňované na webovej stránke eSKOLY.SK


Oznamy

NOVÉ

Zápis detí do materskej školy 2021-2022
VENUJTE 2% Z DANE DEŤOM

Prevádzka od 8.2.2021 do odvolania

v zmysle príkazu primátora mesta Košice na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice  pokračujeme  v týždni od  8.2. 2021 do odvolania  naďalej v obmedzenom režime - len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. 

 Od pondelka budú deti  v triede používať rúška. Jedno náhradné rúško bude mať dieťa uložené v skrinke.  
Informačná povinnosť
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Prosím venujte pozornosť vypracovanému materiálu, ktorý sa týka  Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v školskom roku 2020-2021.Dokumenty k stiahnutiu:


Prihláška na stravovanie v školskej jedálni v šk. roku 2020-2021


Žiadosť o prerušenie dochádzky


Žiadosť o prijatie dieťaťa


Tlačivá 2% (3%) z dane
Hľadáte materskú školu?

Ak by ste sa radi dozvedeli ako to prebieha v našej škole počas bežného dňa je Vám k dispozícii aj  prezentácia MŠ Dénešova v MS Powerpoint.