sunshine
Domov

Vitajte v našej škole!

Aktuálny jedálny lístok je k dispozícii po kliknutí na tento odkaz.


Dokumenty školskej jedálne sú zverejňované na webovej stránke eSKOLY.SK

Oznamy:

NOVÉ

Darujte škôlke 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy

   využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní a pomôžte tak ešte viac skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a skrášliť priestory v našej materskej škole.

tento dar Vás pritom nič nestojí
, pretože daň by ste inak odviedli štátu. 

 vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Získané financie naša materská škola využije na nový nábytok do detských šatní.

Viac informácií k 2% daní nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz.

Zápis detí do MŠ na Dénešovej ulici 53 v Košiciach, na školský rok 2019/2020

sa uskutoční v dňoch od:

30.04.2019 od 10.00 hod. do 16:00 hod.

02.05.2019 od 10.00 hod. do 16:30 hod.

03.05.2019 od 10.00 hod. do 13:30 hod.


Viac informácií o zápise nájdete kliknutím na odkaz.

Žiadosť o prijatie do našej MŠ nájdete kliknutím na odkaz.

Dokumenty k stiahnutiu:

Tlačivá 2% (3%) z dane
Prihláška na stravovanie v školskej jedálni
Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu
Žiadosť o prerušenie dochádzkyHľadáte materskú školu?

Ak by ste sa radi dozvedeli ako to prebieha v našej škole počas bežného dňa je Vám k dispozícii aj  prezentácia MŠ Dénešova v MS Powerpoint.