sunshine
Kontakt

Poštová adresa

Materská škola - MŠ Dénešova
Dénešova 53
040 23 Košice

Tel:  +421 55 6437161

Kontakt školy

Zriaďovateľ Mesto Košice
Tr. SNP 48/A
Košice

Štatutár: Ing. Jaroslav Poláček

Riaditeľka školy: Adela Smetanová mobil : +421 907 900 189 pevná linka +421 55/ 6437 161
Konzultačné hodiny: denne od 7.30 do 15.00 hod., mimo priamej práce s deťmi, po dohode podľa potreby rodičov.


IČO: 00691135
číslo účtu IBAN:SK92 5600 0000 0004 9796 9078

msdenesova@gmail.com

Rodičovské združenie  pri MŠ Dénešova
IČO: 17319617/236
číslo účtu IBAN: SK43 0200 0000 0014 3939 8857


Vedúca školskej jedálne: Zuzana Harčár

mobil : +421 907 900 172
pevná linka : +421 55 6437063

IČO : 00691135
číslo účtu IBAN:SK26 5600 0000 0004 9796 0081

sjdenesova@gmail.com

informácie o zostatku stravného sú na www.eSKOLY.sk