sunshine
Krúžky
Široké spektrum krúžkov
V našej škole si môžu deti vybrať zo širokého spektra krúžkových aktivít, ktoré zastrešujú konkrétne učiteľky. Ide o pohybovú prípravu, výtvarnú výchovu, tvorivú dieľňu a anglický jazyk. Deti sa tak môžu vybrať to, čo je pre nich zaujímavé.

Krúžková činnosť:

Gymnastika

Harmonogram: utorok 14:50-15:35

Angličtina hrou

Harmonogram: streda 14:30 - 15:15, 15:15-16:00

Krok za Krokom

Zodpovedná: Mgr. Monika Kováčová 
Harmonogram: štvrtok 15:15 – 16:00
Projekty:

Bezpečne na ceste Cyklistika
Zodpovedná: Sopková Alena
Podľa Plánu práce školy

Tu žijem, tu som rád

Škôlka Ježka Separka

Abeceda zdravia


Zmena vyhradená

Bezpečne na cestách
67 - popis2 68 69 70 71 72

Cyklistika

Angličtina
76 77