sunshine
Krúžky / Anglický jazyk
Angličtina hrou

Zodpovedná Mgr.Júlia Krenická
štvrtok  1.sk - 14:30 - 15:15
     2.sk - 15:30 - 16:15