sunshine
Krúžky / KROK za KROKOM

Súkromné centrum voľného času LIBA ACADEMY 11, Osloboditeľov 1428, Čaňa

Výchovné plány

Názov záujmové útvaru: Krok za Krokom

Veková kategória: mladší (4-5 rokov), starší (5-6rokov)

Miesto: telocvičňa MŠ (spoločenská miestnosť MŠ)

Meno vychovávateľa: Mgr. Monika Kováčová

Mesiac

Téma

Tematický obsah

September

Zoznámme sa.

1. Poučenie o BOZP. Spoznávame pravidlá          a zameranie ZÚ, nových kamarátov.

2. Spoznávame svoje telo.

3. Dýchacie a uvoľňovacie cvičenia.

4. Tanečné hry, predveď čo dokážeš.

Október

Držanie tela.

1. Správny postoj a základné pozície rúk a nôh.

2. Chôdza po kruhu, diagonále, na prstoch .....

3. Prenášanie váhy, úklony, predklony.

4. Chôdza po dvojiciach, prepletanie.                             5. Opakovanie zostáv, nové variácie.

November

Ručičky, nožičky.

1. Pohyby rúk – zostavy na mieste a pri chôdzi.

2. Pohyby nôh – päta, špička, prídupy.

3. Jednokročka, dvojkročka, pérovanie.

4. Nácvik zostavy.

December

Rytmika.

1. Vydupávanie, vytlieskávanie rôznych rytmov.

2. Precvičovanie zostáv, príprava vystúpenia.

3. Vianočné vystúpenie.

Január

Zdravotné cvičenia,

ohybnosť,

spevnenie tela.

1. Cvičenia v ľahu na chrbte.

2. Cvičenia v stoji a na bruchu. 

3. Cvičenia v kľaku a tureckom sede.

4. Cvičenia s balónom, opakovanie zostáv.

Február

Improvizácie.

1. Ako tancujú zvieratká.

2. Tancovanie s rekvizitou.

3. Pohybová hra na sochy, uhádni kto som.

Marec

Skoky.

1. Poskoky na mieste, v priestore, obraty v skoku.

2. Výskoky znožmo, na jednej nohe.

3. Preskoky na mieste, cez prekážku, švihadlo.

4. Nácvik zostavy.

Apríl

Gymnastické cvičenia.

1. Švihy nôh v stoji, v kľaku.

2. Balenie tela, kotúľ.

3. Mlynček,, sviečka, falošný mostík.

4. Zostava – prekážková dráha.

Máj

Tanečný program.

1. Nácvik zostáv.

2. Zvyšovanie dynamiky tanečného prejavu.

3. Precvičovanie zostáv s dôrazom na výraz.

4. Vystúpenie.

Jún

Mini Let´s dance.

1. Súťaž „Ukáž čo vieš“.

2. Súťaž „ O naj tanček“.

3. Vyhodnotenie, odovzdávanie diplomov, odmien.

Vypracovala: Mgr.Monika Kováčová