sunshine
O škole / Aktivity

Aktivity školy

Krúžková činnosť
 •     pohybová príprava
 •     anglický jazyk

Dlhodobé podujatia
 •     projekt "Bezpečne na ceste"
 •     projekt "Tu žijem, tu som rád"
 •     projekt "Škôlka Ježka Separka"
 •     projekt "Abeceda zdravia"
 •     projekt "Šetrím si korunky"
a iné enviromentálne projekty
 •     malí záhradníci

 Jednorázové podujatia
 •     lyžiarsky výcvik
 •     plavecký výcvik
 •     Deň vody
 •     Deň Zeme
 •     Deň zdravej výživy
 •     Deň mlieka
 •     výlety mimo centra mesta
 •     divadelné predstavenia
 •     hry a súťaže pre deti a rodičov
 •     karneval
 •     MDD
 •     Botanická záhrada
 •     Zoologická záhrada