sunshine
O škole / Pedagógovia
 Riaditeľka školy:

  •     Adela Smetanová
Zástupkyňa školy:

  •    Bc.Kurucová Juliana
Učiteľky:

1. trieda - slimáčiky               3 - 4 ročné deti            Šalápová Jana, Sopková Alena, Smetanová Adela

                                                                       

2. trieda - lienky                     3 - 4 ročné deti            Svítková Katarína, Korbová Katarína

           

3. trieda - stonožky                3 - 5 ročné deti            Mgr. Hudáková Valéria, Cienka Viera

                                                                       

4. trieda - motýliky                4 - 5 ročné deti            Bc.Kudelásová Adriána, Ferenčíková Marta                 

 

5. trieda - včielky                   5 - 6 ročné deti            Kovácsová Alžbeta, Bc. Kurucová Juliana

 

6. trieda - mravčekovia         5 - 6 ročné deti            Vargová Jarmila, Krempaská Iveta