sunshine
O škole / Pedagógovia
 Riaditeľka školy:

  •     Adela Smetanová
Zástupkyňa školy:

  •    Bc.Kurucová Juliana
Učiteľky:

 

1. trieda - slimáčiky              2 - 3 ročné deti           Kovácsová Alžbeta , Bc. Bodzásová Iveta,
Smetanová Adela

                                                             

2. trieda - lienky                    4 - 5 ročné deti           Bc. Kurucová  Juliana, Svítková Katarína

           

3. trieda - stonožky               3 - 4 ročné deti           Krempaská Iveta, Vargová Jarmila

                                                             

4. trieda - motýliky                3 - 4 ročné deti           Sopková Alena, Šalapová  Jana            

 

5. trieda - včielky                   5 – 6 ročné deti          Bc. Kudelásová Adriána, Ferenčíková Marta

 

6. trieda - mravčekovia          5 - 6 ročné deti          Cienka Viera, Mgr. Hudáková Valentína