sunshine
O škole / Projekty

Projekty školy:

Radi by sme predstavili nové projekty v školskom roku 2017/2018:

Zdravý chrbátik, ktorého úmyslom je pozitívne a hravou formou naštartovať u detí chuť cvičiť, vybudovať v nich pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, zamerať sa na komplexné posilnenie detskej chrbtice.

S projektom Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky budeme prezentovať pohyb ako každodennú prirodzenú potrebu detí a zdravé riešenie voľnočasových aktivít.

Od roku 1999 sme držiteľmi certifikátu ZDRAVÁ ŠKOLA

Pri výchovno- vzdelávacom procese sa riadime záväzným programom výchovy a vzdelávania s využitím prvkov metodiky KROK ZA KROKOM.

Zapojili sme sa do projektu ADAMKO, ktorý pomáha vnímať vzájomné súvislosti z bežného života.

Pohybovo- relaxačný program je každodennou súčasťou života detí v MŠ, kde je deťom k dispozícií náradie a náčinie na zlepšenie jednotlivých pohybových schopností a zručností.

V školskom roku 2004/2005 škola v spolupráci s Rodičovským združením vypracovala projekt ŠŤASTNÉ DETI, ktorý je určený pre rodičov na materskej dovolenke a cieľom je adaptácia a socializácia detí na predškolské zariadenie za prítomnosti blízkej osoby.

Od školského roku 2005/2006 sa na projekte podieľa aj mesto Košice.


Zoznam projektov