sunshine
O škole / Projekty / Projekt 3-2-1 štart
Doba počítačov priniesla dnešnej  generácii detí množstvo informácií a sedavý spôsob života. Stretávame sa s tým už aj u detí predškolského veku, kedy preferujú hru na počítači pred spontánnou hrou, alebo pohybovou aktivitou. Dochádza k oslabeniu svalstva a postupne k zlému držaniu tela.  Nie je nám ľahostajný spôsob života detí a máme záujem niečo pre to urobiť. Keďže najzdravší pohyb je na čerstvom vzduchu, je vhodné pre deti pripraviť príťažlivé a zaujímavé aktivity, ktoré by rozvíjali pohybové schopnosti, zručnosti a návyky.
Zámerom je vhodne volenými aktivitami ponúknuť deťom pohybové činnosti, ktoré by rozvíjali všetky oblasti pohybu a prispievali tak k zdravému životnému štýlu a  ako prevencii obezity. Vyvážiť sedavý a konzumný spôsob života pohybom a aktivitami na čerstvom vzduchu.

Viac o projekte.

Viac o organizácii a priebehu.

Hodnotiaca správa projektu.


Fotodokumentácia z priebehu projektu
531 532 533 534 535 536 537 538 539