sunshine
O škole / Projekty / Projekt Tu žijem, tu som rád

V spolupráci s rodinou rozvíjať v deťoch aktívny záujem o krajinu, mesto,  prostredie, v ktorom žijú, hrajú sa, stretávajú sa so svojimi blízkymi. Poznávanie Slovenska a utváranie  pozitívneho vzťahu detí k prírode ktorú na Slovensku máme. Zlepšiť životné prostredie v okolí v ktorom žijeme, bývame a hráme sa.

 Viac o projekte.

 

Jasovská  jaskyňa, september 2013
526 527 528 529 530

Košický hrad, október 2013
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550