sunshine
RZ a RŠ / Rodičovské združenie
Rodičovské združenie pri MŠ Dénešova č. 53 , Košice 040 23         
      

Na triednych aktívoch dňa 13.09.2017 boli zvolení členovia výboru RZ za jednotlivé triedy. Taktiež vznikla zápisnica z plenárneho zasadnutia, ktorá upravuje výšku školného ako aj spôsob oslobodenia od jeho platenia. K nahliadnutiu tu.

Zástupcovia tried :
 I. trieda  p. Falat  p. Mamáková
 
 II. trieda  p. Grubiak  p. Vargovčák
  p. Zimmermanová
 III. trieda  p. Maček
 p. Lažová
 
 IV.trieda  p. Exelová 
 p. Trudňáková
 
 V. trieda  p. Ondášová
 p. Studenčan - predseda
 
 VI. trieda  p. Adamišinová
 p. Reváková - podpredseda
 p. Spišáková - zapisovateľ

Členka výboru delegovaná za MŠ     p.uč. Krempaská
Hospodár RZ: p. Nemkyová


Výbor sa schádza podľa plánu minimálne 4 x ročne a podľa potreby školy. Plán zasadaní výboru RZ pre školský rok 2017-2018 sa zobrazí po kliknutí na túto linku.

Rozpočet na predpokladané výdavky RZ na školský rok 2017-2018 k nahliadnutiu po kliknutí na linku.