sunshine
RZ a RŠ / Rodičovské združenie
Rodičovské združenie pri MŠ Dénešova č. 53 , Košice 040 23         
      

Na triednych aktívoch dňa 10.09.2020 boli zvolení členovia výboru RZ za jednotlivé triedy.  ZÁPISNICA  zo zasadania výboru RZ pri MŠ Denešova 53,dňa 10. 09. 2020Zástupcovia tried :
 I. trieda - slimáčiky  p. Barbierik
 p. Kuzstván
 p.Vanečková
 II. trieda - lienky  p. Adamišinová
 p. Mamáková
  
 III. trieda - stonožky  p. Demjanovič
 p. Vargovčák
 
 IV.trieda - motýliky  p. Evin
 
 
 V. trieda - včielky  p. Zimmermann
 p. Zummer
 
 VI. trieda - mravčekovia  p. Gurská
 p. Lažová
 

Členka rodičovskej rady delegovaná za MŠ     p.uč. Krempaská
Hospodár RZ: p. Nemkyová


Výbor sa schádza podľa plánu minimálne 4 x ročne a podľa potreby školy. Plán zasadaní výboru RZ pre školský rok 2019-2020 sa zobrazí po kliknutí na túto linku.

Rozpočet na predpokladané výdavky RZ na školský rok 2020-2021 k nahliadnutiu po kliknutí na linku.