sunshine
Sponzori

Finančná pomoc a pomoc rodičov

Pomoc rodičov
  • Ďakujeme rodičom, ktorí pomáhajú finančne aj materiálne, ale neprajú si byť menovaní.
  • Ďakujeme za 2% dane z príjmov.
Spoločnosti podporujuce projekty
  • Miestne zastupiteľstvo Sídlisko KVP - 50.000.- Sk na projekt "Bezpečne na ceste" rekonštrukcia chodníkov
  • Karpatská nadácia - Spoločne pre región - 91.158 .- Sk na projekt " Otvorená škola - šťastné deti - bezpečne na ceste " - rekonštrukcia chodníkov
  • IBM   2  zostavy KidSmart / Young Explorer
  • Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii SR -  reflexné predmety  
Sponzori školy