sunshine
RZ a RŠ / Knižnica
Rodičovské združenie pri MŠ Dénešova Vás pozýva do KNIŽNICE V MŠ


Knižnica ponúka odbornú literatúru zakúpenú RZ pre potreby materskej školy,ktorú okrem pedagogického zboru môžete využívať aj Vy, rodičia žiakov MŠ.

KDE?      
    Pavilón C-dole

KEDY?       
Každý štvrtok od 15.15 do 16.00 hod.


Informácie o zozname ponúkaných knižných titulov, nájdete v dokumente: Ponuka kníh.
Stručný obsah ponúkaných kníh je v nasledujúcej prílohe: Obsah kníh.
Ďalšie informácie Vám poskytneme na e-maily: kniznica.ms@gmail.com.

Vedením knižnice bola poverená p. Marcela Reváková, členka RZ zvolená za VI.triedu
                          

PRAVIDLÁ KNIŽNICE

 

  1. Každý čitateľ môže mať požičané max. 2 knihy.
  2. Každý čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu do 2 týždňov od dátumu výpožičky.Výpožičný čas je možné predĺžiť po vzájomnej dohode s knihovníkom (max. na 30 kalendárnych dní).
  3. Vypožičanie knihy potvrdzuje čitateľ svojim podpisom.
  4. Vypožičanú knihu je nutné vrátiť v takom stave, v akom si ju čitateľ požičal.
  5. Pri poškodení, alebo stratení knihy hradí čitateľ jej plnú cenovú hodnotu.