sunshine
RZ a RŠ / Rodičovské združenie
Rodičovské združenie pri MŠ Dénešova č. 53 , Košice 040 23         
      

Na triednych aktívoch dňa 11.09.2019 boli zvolení členovia výboru RZ za jednotlivé triedy. Taktiež vznikla zápisnica z plenárneho zasadnutia, ktorá upravuje výšku školného ako aj spôsob oslobodenia od jeho platenia. K nahliadnutiu tu.

Zástupcovia tried :
 I. trieda  p. Demjanovič
 p. Zummer
 


 II. trieda  p. Adamišinová
 p. Falat
  p.Mamáková
 III. trieda  p. Gurská
 p. Lažová
 
 IV.trieda  p. Grubjak
 p. Vargovčák
 p. Zimmermannová
 V. trieda  p. Exelová
 p. Trudňáková
 
 VI. trieda  p. Maček
 p. Studenčan - predseda
 

Členka výboru delegovaná za MŠ     p.uč. Krempaská
Hospodár RZ: p. Nemkyová


Výbor sa schádza podľa plánu minimálne 4 x ročne a podľa potreby školy. Plán zasadaní výboru RZ pre školský rok 2019-2020 sa zobrazí po kliknutí na túto linku.

Rozpočet na predpokladané výdavky RZ na školský rok 2019-2020 k nahliadnutiu po kliknutí na linku.