Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Archív za mesiac: september 2021

Prevádzka našej MŠ

1. septembra 2021

Prevádzka materskej školy od 06:30 do 16:30 hod. (platné od 15. júna 2020) Zberná trieda je zrušená.

Pokyny riaditeľky školy na školský rok 2021/2022

1. septembra 2021

Vážení rodičia, prosím vás, aby ste sa oboznámili s obsahom dokumentu Pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022