Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Archív za mesiac: december 2021

Prerušenie prevádzky /vianočné prázdniny/

22. decembra 2021

Materská škola Dénešova 53 bude mať prerušenú prevádzku v termíne od 23.12.2021 do 7.1.2022 Nástup detí do materskej školy je 10.1.2022 (pondelok) Pri nástupe do MŠ Vás žiadame o vyplnené a podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.