Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Archív za mesiac: marec 2022

Prevádzka materskej školy

29. marca 2022

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 4.4.2022 sa v našej materskej škole zmení prevádzka od 6:00 hod. do 17:00 hod. Bude fungovať „zberná trieda“ Zberná trieda: „slimáčiky“ /pavilón „A“ prízemie / Dopoludnie :  6:00 hod.  –  6:55 hod. Popoludní :  16:30 hod. – 17:00 hod. Od 7:00 hod. sa začína prevádzka na všetkých ostatných triedach. Spravidla […]

Zápis detí do MŠ

2. marca 2022

Riaditeľstvo MŠ Dénešova 53, v Košiciach Vám oznamuje termín a podmienky zápisu detí do MŠ na školský rok 2022/2023. Zápis detí do MŠ na Dénešovej ulici 53 v Košiciach, na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch: 02. 05. 2022 od 08:00 do 12:30 hod. 03. 05. 2022 od 08:00 do 12:30 hod. 04. 05. 2022 […]

Darujte škôlke 2% z dane

1. marca 2022

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane a pomôžte tak ešte viac skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a skrášliť priestory v našej materskej škole, tento dar Vás pritom nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu, vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v […]