Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Archív za mesiac: január 2023

Darujte škôlke 2% z dane

30. januára 2023

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane a pomôžte tak ešte viac skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a skrášliť priestory v našej materskej škole, tento dar Vás pritom nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu, vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v […]