Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Archív za mesiac: marec 2023

INFORMÁCIE K DOTÁCIAM NA STRAVU OD 1.5.2023

31. marca 2023

Vážení rodičia, v sekcii Stravovanie https://ms-denesova.sk/stravovanie/ nájdete základné informácie  z ÚPSVaR  v Košiciach k poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023  na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

Zápis detí do MŠ

1. marca 2023

Zápis detí do MŠ na Dénešovej ulici 53 v Košiciach, na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch:   02. 05. 2023 od 12:30 do 16:30 hod.   03. 05. 2023 od 11:00 do 13:00 hod.   04. 05. 2023 od 11:00 do 13:00 hod. Žiadosť môžete podať Osobne u riaditeľky školy Osobne doručením do poštovej schránky […]