Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Plán aktivít

Šk. rok 2021/2022

SEPTEMBER
Plenárne rodičovské združenie.
Triedne aktívy.
Deň na kolesách – cestuj bezpečne a ekologicky – pripomenutie si  Európskeho týždňa mobility, polícia v MŠ, jazda na detskom  dopravnom ihrisku v areáli MŠ.
OKTÓBER
Dénešovský beh priateľstva – štafetový beh na utužovanie priateľských vzťahov medzi deťmi .
Remeslo má zlaté dno – návšteva keramickej dielne , tvorenie detí  (predškoláci).
Návšteva knižnice – oboznámenie sa s prácou v knižnici Jana Bocatia  na KVP (predškoláci).
Malí/veľkí umelci – jesenné tvorivé dielne detí a rodičov.
Zdravé maškrtenie – jesenná výstava spojená s ochutnávkou zdravej výživy v spolupráci so ŠJ.
Prírodu mám  veľmi rád – turistická vychádzka do prírody ( Košický hrad, okolie).
NOVEMBER
Tekvicová fantázia – zdobenie tekvíc v spolupráci s rodinou. Tekvicová výstava v areály MŠ.
Deň materských škôl – aktivity detí a rodičov.
Záchranka v MŠ – oboznámenie sa s prácou záchranárov.
Zdravé zúbky – zdravotno-výchovná aktivita (RÚVZ) .
Rozprávka trochu inak – hudobná rozprávka uja Ľuba.
Krasokorčuliarsky výcvik  –  predškoláci podľa záujmu (Aréna sršňov).
DECEMBER
Mikuláš – návšteva Mikuláša a anjela.
Vianočná pekáreň – pečenie a zdobenie medovníkov.
Vianočná nálada – zvyky a tradície Vianoc, vianočné prekvapenie.
JANUÁR
Zimná olympiáda s Olafom – športové aktivity na školskom dvore.
Usmej sa na mňa – zimné hry s Usmievankou.
FEBRUÁR
Lyžiarsky výcvik – predškoláci podľa záujmu ( JAKASKI – Jahodná).
ASTROSHOW – prenosné planetárium.
Póla radí deťom – preventívno – výchovná aktivita, policajti v MŠ.
Malé talenty – prehliadka v sólovom speve.
Karneval – zábavné dopoludnie v maskách.
Tangramiáda – hravá matematika  ( predškoláci).
MAREC
Triedny aktív  – školská zrelosť detí ( predškoláci)
Vitajte milí školáci – beseda o rozprávkach, deti  1. ročníka ZŠ Drábova čítajú predškolákom.
Mám básničku na jazýčku – školské kolo v prednese poézie a prózy.
Návšteva knižnice  – edukačná aktivita v knižnici Jana Bocatia na  KVP (predškoláci).
Deň vody – aktivity pri príležitosti  Medzinárodného  Dňa  vody. 
Malá logická olympiáda – celoslovenská súťaž, preverí  logické myslenie, pamäť, tvorenie pojmov i precvičovanie motoriky  (predškoláci).
Babka, dedko, prečítaj mi rozprávku – čítanie rozprávky pred spaním.
Burza kníh – predaj nových aj použitých kníh v spolupráci s rodičmi.
APRÍL
Ako sa triedi odpad – exkurzia do spaľovne  Kokšov – Bakša ( predškoláci).
Šiby, ryby mastné ryby – ľudové zvyky a tradície.
Deň narcisov – verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine.
Remeslo má zlaté dno – návšteva keramickej dielne , tvorenie detí  (predškoláci).
Deň Zeme – environmentálne  aktivity pri príležitosti Medzinárodného Dňa Zeme.
Poďme spolu  chrániť našu planétu Zem – výchovná aktivita o tom , ako môžeme pomôcť našej planéte Zem . ( Slovenská inovačná  a energetická  agentúra).
Chcem mať pekný dvor – skrášlenie školského dvora v spolupráci s rodinou.
Usmej sa na mňa – hudobná rozprávka od Usmievanky.
Malí/veľkí umelci – jarné tvorivé dielne detí a rodičov.
MÁJ
Plavecký výcvik – predškoláci podľa záujmu (plavecká škola AQVA).
Dénešovsky beh zdravia – športová aktivita pri príležitosti Svetového dňa Pohybom ku zdraviu.
Deň rodiny – športové popoludnie s rodičmi.
Deň mlieka – aktivity pri príležitosti Medzinárodného Dňa mlieka.
Moje mesto – prehliadka mesta- historické budovy na hlavnej ulici, fontána, park  (predškoláci ).
Botanická záhrada – exkurzia do botanickej záhrady , výstava motýľov,  prehliadka mini farmy.
JÚN
Týždeň detskej radosti – aktivity pri príležitosti MDD.
Návšteva ZŠ Drábova – zábavná vyučovacia hodina pre predškolákov.
Deň na kolesách – polícia v MŠ, jazda zručnosti na detskom  dopravnom ihrisku v areáli MŠ, zhrnutie vedomosti o dopravnej výchove a o bezpečnom správaní sa v prostredí  cestnej dopravy.
Detská letná olympiáda – športové aktivity na školskom dvore.
Škola volá – rozlúčka s predškolákmi .