Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Darujte škôlke 2% z dane

30. januára 2023

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy

  • využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane a pomôžte tak ešte viac skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a skrášliť priestory v našej materskej škole,
  • tento dar Vás pritom nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu,
  • vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí,
  • získané financie naša materská škola využije na podporu vzdelávania detí, na podporu športu detí a na skvalitnenie vybavenia školy.

Bližšie informácie ako poukázať 2% z dane nájdete tu