Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Dokumenty

Školský poriadok

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2021/2022

Zásady ochrany osobných údajov – GDPR