Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

INFORMÁCIE K DOTÁCIAM NA STRAVU OD 1.5.2023

31. marca 2023

Vážení rodičia,

v sekcii Stravovanie https://ms-denesova.sk/stravovanie/ nájdete základné informácie  z ÚPSVaR  v Košiciach k poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023  na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.