Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Karanténa triedy / Mravčekovia/

18. februára 2022

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude v triede „MRAVČEKOVIA“ /5 – 6 r./ prerušená prevádzka od 18.2. do 22.2.2022 z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení / dieťa/.

Nástup do MŠ bude 23.2.2022 /streda/ – prihlásené deti na jarné prázdniny

Prosím dodržiavajte hygienicko – epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra a sledujte zdravotný stav detí. V prípade výskytu pozitivity u Vašich detí nahláste túto skutočnosť triednej učiteľke.

Trieda bude fungovať prezenčne pre deti, ktoré majú výnimku z karantény  / OP – preukázať sa musia potvrdením o výnimke a deti, ktoré neboli v MŠ 16.2 a 17.2.2022 /