Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Karanténa triedy /Včielky/

14. februára 2022

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude v triede „VČIELKY“ /5 – 6 r./ prerušená prevádzka od 12.2. do 16.2.2022 z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení / PZ triedy/.

Nástup do MŠ bude 17.2.2022 /štvrtok/ 

Prosím dodržiavajte hygienicko – epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra a sledujte zdravotný stav detí. V prípade výskytu pozitivity u Vašich detí nahláste túto skutočnosť triednej učiteľke.

Trieda bude fungovať prezenčne pre deti, ktoré majú výnimku z karantény  / deti, ktoré neboli s pani učiteľkou v kontakte dňa 11.2.2022 a deti, ktoré spĺňajú podmienky OP – preukázať sa musia potvrdením o výnimke /.

Prajeme Vám veľa zdravia 🙂