Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Krúžky

Angličtina hrou

Zodpovedná: Mgr. Júlia Krenická

štvrtok:

  1. skupina: 14:30 – 15:15 hod.
  2. skupina: 15:30 – 16:15 hod.

Výchovný plán

Krok za krokom

Zodpovedná: Mgr. Monika Kováčová

streda:

  1. skupina: 15:00 – 15:45 hod.

Výchovný plán