Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Krúžky

Angličtina hrou

Zodpovedná: Mgr. Júlia Krenická

piatok:

  1. skupina: 14:00 – 14:45 hod.
  2. skupina: 14:55 – 15:40 hod.

Folklórik – Slniečko

Zodpovedná: Mgr. Katarína Pavúková

streda:

  1. skupina: 14:30 – 15:15 hod.