Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

„Letné prázdniny“

19. mája 2022

Žiadame rodičov, ktorí potrebujú umiestniť dieťa do MŠ v čase letných prázdnin, aby nahlásili záujem triednej učiteľke do 17.6.2022

Letné prázdniny 1.7. 2022 – 2. 9. 2022

1.7.  – 29.7.2022zátvor / náhradná MŠ- Za priekopou 57/

1.8. – 31.8.2022 prevádzka v MŠ Dénešova 53

2.9.2022 prevádzka v MŠ Dénešova 53

Začiatok školského roka 5.9.2022