Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Lienky

Lienky

3 – 4 ročné deti

Učiteľky: Jana Šalápová, Bc. Adriána Kudelásová

e-mail: lienky53@gmail.com