Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Lienky

Lienky

3-4 ročné deti

Učiteľky: Bc. Iveta Bodzásová, Alžbeta Kovácsová

ibodzasova@gmail.com