Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Mravčekovia

Mravčekovia

4 – 6 ročné deti

Učiteľky: Katarína Svítková, Mgr. Valentína Hudáková