Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Prevádzka materskej školy

29. marca 2022

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 4.4.2022 sa v našej materskej škole zmení prevádzka od 6:00 hod. do 17:00 hod.

Bude fungovať „zberná trieda“

Zberná trieda: „slimáčiky“ /pavilón „A“ prízemie /

Dopoludnie :  6:00 hod.  –  6:55 hod.

Popoludní :  16:30 hod. – 17:00 hod.

Od 7:00 hod. sa začína prevádzka na všetkých ostatných triedach. Spravidla do 16:25 hod. sú deti vo vlastných triedach, od 16:30 hod.  si rodičia môžu prevziať dieťa zo zbernej triedy.