Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Školské prázdniny

Organizačný harmonogram školských prázdnin 2022/2023

Žiadame rodičov, aby včas nahlásili záujem o materskú školu počas prázdnin triednym učiteľkám.