Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Slimáčiky

Slimáčiky

2-3 ročné deti

Učiteľky: Bc. Adriána Kudelásová, Karin Miškovičová, Adela Smetanová

2.nasa.mstrieda@gmail.com