Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Slimáčiky

Slimáčiky

2 – 3 ročné deti

Učiteľky:
Jarmila Vargová, Iveta Krempaská, Ing. Katarína Lukáčová