Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Stonožky

Stonožky

4-5 ročné deti

Učiteľky: Jarmila Vargová, Iveta Krempaská

iveta.jarka@gmail.com