Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Stonožky

Stonožky

3 – 4 ročné deti

Učiteľky: Jana Krompaščíková, Alena Sopková