Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Stravovanie

Jedálny lístok

Vedúca školskej jedálne: Zuzana Harčár

mobil : +421 907 900 172
pevná linka : +421 55 6437063
E-mail: sjdenesova@gmail.com

IBAN účtu: Školská jedáleň: SK26 5600 0000 0004 9796 0081

Výška príspevku na stravu je: 2,30 €/deň
Výška príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí je: 8 €/ mesiac

Platbu uhradiť do 5. dňa v mesiaci !!!