Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Uvoľnenie opatrení súvisiacich s Covid – 19

20. apríla 2022

Vážení rodičia, 

prinášame Vám nové informácie súvisiace s uvoľnením opatrení súvisiacich s COVID-19 od 21.apríla

Vyhláška 32/2022 k prekrytiu horných dýchacích ciest vyhlaska_32.pdf  :

Prekrytie horných dýchacích ciest už vôbec nebude povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku a nebude povinné ani vo väčšine interiérov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí. 

Respirátor ako ochrannú preventívnu pomôcku však budú naďalej povinní nosiť:

– personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s klientmi a pacientmi (personál nemocníc, ambulancií a lekární)

– návštevníci zdravotníckych a sociálnych zariadení,pacienti v čakárňach a ambulanciách lekárov

– zákazníci lekární.

Klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti nemajú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.

Povinnosť nosiť na týchto miestach respirátor sa nebude vzťahovať na: viď vyhlaska_32.pdf

,,Hoci prekrytie horných dýchacích ciest už od štvrtka 21. apríla 2022 nebude vo väčšine prípadov povinné, pripomíname, že stále ide o jednoduchú a efektívnu cestu ako znižovať riziko prenosu nákazy. Je v úplnom poriadku, ak sa aj pri pozitívnom vývoji epidemickej situácie rozhodnete naďalej chrániť a respirátor si nasadíte v situáciách, ktoré vyhodnotíte ako rizikové“  PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

Vyhláška k domácej izolácii a karanténe 33/2022  vyhlaska_33.pdf 

Po kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 sa ruší povinnosť automatickej karantény úzkeho kontaktu.

Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú (zo zreteľa hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku).

Úzky kontakt po ukončení karantény už nebude musieť nosiť na verejnosti respirátor, ako to bolo doteraz.

Pravidlá pre izoláciu pozitívnych osôb ako aj ďalšie podmienky vo vyhláške, napríklad pre osoby v osobitnom režime, zostávajú bez zmeny.

STRUČNÝ PREHĽAD PRAVIDIEL DOMÁCEJ IZOLÁCIE POZITÍVNYCH:

– za pozitívnu sa považuje osoba, ktorá obdržala pozitívny výsledok testu na COVID-19 (PCR, antigénový, LAMP alebo PoCT, vrátane domácich samotestov), ihneď po obdržaní pozitívneho výsledku testu informovať svojho všeobecného lekára, bezodkladne informovať úzke kontakty, s ktorými sa pozitívny človek stretol dva dni pred prvými príznakmi ochorenia, resp. v prípade bezpríznakového priebehu dva dni pred odobratím vzorky na test,

– izoláciu treba stráviť doma, porušiť sa môže iba v prípadoch, ktoré stanovuje vyhláška (napríklad poskytnutie zdravotnej starostlivosti, účasť na pohrebe blízkej osoby a podobne),

– izolácia trvá 5 dní v prípade, ak sa v posledných 24 hodinách neprejavili žiadne príznaky ochorenia; ak sa objavili, o ukončení izolácie rozhoduje lekár,  po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre), deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško. Povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty v tejto situácii sa ponechala, pretože u pozitívne testovanej osoby po 5. dni existuje riziko, že je stále infekčná.

Zdroj: uvzsr.sk

Nové info s účinnosťou od 21.4.2022 - Obrázok 1
Nové info s účinnosťou od 21.4.2022 - Obrázok 2