Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Zápis detí do materskej školy Dénešova53, Košice

Zápis detí do MŠ 2024-2025