Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Domov

Deti nie sú veci, ktoré treba vytvarovať, ale ľudia, ktorých treba rozvinúť. 

/Jess Lair/


Aktuálne oznamy

 • INFORMÁCIE K DOTÁCIAM NA STRAVU OD 1.5.2023
  Vážení rodičia, v sekcii Stravovanie https://ms-denesova.sk/stravovanie/ nájdete základné informácie  z ÚPSVaR  v Košiciach k poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023  na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.
 • Zápis detí do MŠ
  Zápis detí do MŠ na Dénešovej ulici 53 v Košiciach, na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch:   02. 05. 2023 od 12:30 do 16:30 hod.   03. 05. 2023 od 11:00 do 13:00 hod.   04. 05. 2023 od 11:00 do 13:00 hod. Žiadosť môžete podať Osobne u riaditeľky školy […]
 • Darujte škôlke 2% z dane
  Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane a pomôžte tak ešte viac skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a skrášliť priestory v našej materskej škole, tento dar Vás pritom nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu, vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu […]
 • Vianočné prianie
  Prajeme Vám krásne sviatky prežité v kruhu najbližších 🙂
 • Začiatok školského roka 2022/2023
  Informácie o začatí školského roka 2022/2023 Prevádzka materskej školy sa začína dňa 05.09.2022 / pondelok/ od 6:00 hod. do 17:00 hod. Zberná trieda: „slimáčiky“ /pavilón „A“ prízemie / Dopoludnie :  6:00 hod.  –  6:55 hod. Popoludní :  16:30 hod. – 17:00 hod. Od 7:00 hod. sa začína prevádzka na všetkých ostatných triedach. Spravidla do 16:25 […]
 • „Letné prázdniny“
  Žiadame rodičov, ktorí potrebujú umiestniť dieťa do MŠ v čase letných prázdnin, aby nahlásili záujem triednej učiteľke do 17.6.2022 Letné prázdniny 1.7. 2022 – 2. 9. 2022 1.7.  – 29.7.2022 – zátvor / náhradná MŠ- Za priekopou 57/ 1.8. – 31.8.2022 – prevádzka v MŠ Dénešova 53 2.9.2022 – prevádzka v MŠ Dénešova […]
 • Uvoľnenie opatrení súvisiacich s Covid – 19
  Vážení rodičia,  prinášame Vám nové informácie súvisiace s uvoľnením opatrení súvisiacich s COVID-19 od 21.apríla Vyhláška 32/2022 k prekrytiu horných dýchacích ciest vyhlaska_32.pdf  : Prekrytie horných dýchacích ciest už vôbec nebude povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku a nebude povinné ani vo väčšine interiérov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, […]