Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Domov

Deti nie sú veci, ktoré treba vytvarovať, ale ľudia, ktorých treba rozvinúť. 

/Jess Lair/


Aktuálne oznamy

 • Karanténa triedy/Včielky/
  Riaditeľstvo MŠ Dénešova 53 oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude v triede „VČIELKY“ prerušená prevádzka od 29.1. do 31.1.2022   z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení / kolektív detí /. Nástup do MŠ bude 1.2.2022 / utorok/. Prosím dodržiavajte hygienicko – epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra a sledujte zdravotný stav detí. […]
 • Karanténa triedy /Stonožky/
  Riaditeľstvo MŠ Dénešova 53 oznamuje, že na základe   rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude v triede „STONOŽKY“ prerušená prevádzka od 21.1. do 29.1.2022   z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení / kolektív detí /. Nástup do MŠ bude 31.1.2022 /pondelok/ s lekárskym potvrdením. Prosím dodržiavajte hygienicko – epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra a sledujte zdravotný […]
 • Prerušenie prevádzky /vianočné prázdniny/
  Materská škola Dénešova 53 bude mať prerušenú prevádzku v termíne od 23.12.2021 do 7.1.2022 Nástup detí do materskej školy je 10.1.2022 (pondelok) Pri nástupe do MŠ Vás žiadame o vyplnené a podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov […]
 • Prevádzka našej MŠ
  Prevádzka materskej školy od 06:30 do 16:30 hod. (platné od 15. júna 2020) Zberná trieda je zrušená.
 • Pokyny riaditeľky školy na školský rok 2021/2022
  Vážení rodičia, prosím vás, aby ste sa oboznámili s obsahom dokumentu Pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022