Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Domov

Deti nie sú veci, ktoré treba vytvarovať, ale ľudia, ktorých treba rozvinúť. 

/Jess Lair/


Aktuálne oznamy

 • Vianočné fotenie
  Milí rodičia, na Vašu žiadosť sa v našej MŠ uskutoční vianočné fotenie. Ponuka: 15€ na dieťa. V cene je zahrnutá fotka v elektronickej podobe + magnetka rozmer 6×9, 2 fotky o rozmere 10×15, 1 veľká fotka o rozmere 13×18. Fotenie bude prebiehať počas troch dní:  30. 11. 2023 štvrtok pavilón […]
 • Jesenné prázdniny
  Oznam! Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v termíne od 30. a 31.10.2023 bude materská škola fungovať v obmedzenom režime z dôvodu jesenných prázdnin. Nástup do MŠ po jesenných prázdninách bude 2.11.2023. Žiadame Vás do 25.10.2023 o nahlásenie záujmu o materskú školu v uvedených termínoch z organizačných dôvodov triednym učiteľkám v […]
 • Organizačný harmonogram školských prázdnin 2023/2024
    Jesenné   Vianočné   Náhradná MŠ pre vianočné prázdniny   Jarné   Náhradná MŠ pre jarné prázdniny   Veľkonočne Náhradná MŠ pre veľkonočné prázdniny Letné Náhradná MŠ pre letné prázdniny Letné 30. – 31.10. 2023 23.12.2023 –7.1.2024 26.2. – 1.3.2024 28.3. –2.4. 2024 1.7. – 31.7.2024   1.8. – […]
 • Začiatok školského roka 2023/2024
  Informácie o začatí školského roka 2023/2024 Prevádzka materskej školy sa začína dňa 04.09.2023 / pondelok/ od 6:00 hod. do 17:00 hod. Zberná trieda: „slimáčiky“ /pavilón „A“ prízemie / Dopoludnie :  6:00 hod.  –  6:55 hod. Popoludní :  16:30 hod. – 17:00 hod. Od 7:00 hod. sa začína prevádzka na všetkých ostatných triedach. Spravidla do 16:25 […]
 • INFORMÁCIE K DOTÁCIAM NA STRAVU OD 1.5.2023
  Vážení rodičia, v sekcii Stravovanie https://ms-denesova.sk/stravovanie/ nájdete základné informácie  z ÚPSVaR  v Košiciach k poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023  na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.
 • Zápis detí do MŠ
  Zápis detí do MŠ na Dénešovej ulici 53 v Košiciach, na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch:   02. 05. 2023 od 12:30 do 16:30 hod.   03. 05. 2023 od 11:00 do 13:00 hod.   04. 05. 2023 od 11:00 do 13:00 hod. Žiadosť môžete podať Osobne u riaditeľky školy […]
 • Darujte škôlke 2% z dane
  Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane a pomôžte tak ešte viac skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a skrášliť priestory v našej materskej škole, tento dar Vás pritom nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu, vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu […]