Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

PF 2024

V roku  2024 všetkým  zdravie, pohodu a veľa krásnych dní s našimi najmenšími                                                                 želá  kolektív materskej školy  Dénešova