Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Kontakty

Materská škola
Dénešova 53
040 23 Košice

Riaditeľka školy: Adela Smetanová
Tel: 055 643 71 61
Mobil: 0907 900 189
E-mail : msdenesova@gmail.com
Web: www.ms-denesova.sk

Školská jedáleň pri MŠ
Dénešova 53
040 23 Košice

Vedúca ŠJ: Zuzana Harčár
Tel: 055 6437 063
Mobil: 0907 900 172
E-mail: sjdenesova@gmail.com