Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Zamestnanci školy

Riaditeľka MŠ: Adela Smetanová
Poverená zastupovaním: Bc. Adriána Kudelásová

Pedagogickí zamestnanci
Bc. Iveta Bodzásová
Viera Cienká
Mgr. Valentína Hudáková
Alžbeta Kovácsová
Iveta Krempaská
Karin Miškovičová
Mgr. Katarína Pavúková
Alena Sopková
Katarína Svítková
Jana Šalapová
Jarmila Vargová

Prevádzkoví zamestnanci

Hospodárka MŠ: Eva Nemkyová
Vedúca ŠJ: Zuzana Harčár

Jarmila Čalfová
Bernadeta Fečková
Hana Farkašová
Marcela Matisová

Darina Karaszová
Lenka Fehérová
Judita Tóthová