Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Zamestnanci školy

Riaditeľka MŠ: Adela Smetanová
Zástupkyňa MŠ : Bc. Adriána Kudelásová

Pedagogickí zamestnanci
Bc. Petronela Fedorčáková
Viera Cienká
Mgr. Valentína Hudáková
Jana Krompaščíková
Iveta Krempaská
Bc. Lucia Capeková
Mgr. Katarína Pavúková
Alena Sopková
Katarína Svítková
Jana Šalapová
Jarmila Vargová

Prevádzkoví zamestnanci

Hospodárka MŠ: Eva Nemkyová
Vedúca ŠJ: Zuzana Harčár

Jarmila Čalfová
Bernadeta Fečková
Marcela Matisová

Jolana Bobovičová
Renáta Mitrová
Michaela Horňáčková
Adriana Jágerová