Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Zamestnanci školy

Riaditeľka MŠ: Ing. Katarína Lukáčová 
Zástupkyňa MŠ : Bc. Adriána Kudelásová

Pedagogickí zamestnanci
CienkáViera
Mgr. Hudáková Valentína
Kovácsová Alžbeta
Krompaščíková Jana
Krempaská Iveta
Mgr. Pavúková Katarína
Sopková Alena
Svítková Katarína
ŠalapováJana
Vargová Jarmila
Vojtková Agáta

 

Prevádzkoví zamestnanci

Hospodárka MŠ: Eva Nemkyová
Vedúca ŠJ: Zuzana Harčár

Čalfová Jarmila
Fečková Bernadeta
Matisová Marcela
Kandriková Zuzana

Hornáčková Michaela
Bobovičová Jolana
Eperješiová Marta
Miháliková Valéria