Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Prijímanie detí do MŠ

Zápis detí do MŠ 2024-2025

Určenie spádovosti MŠ

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Adaptačný proces dieťaťa v materskej škole

Tlačivá

Žiadosť o prijatie dieťaťa

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov