Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Začiatok školského roka 2023/2024

29. augusta 2023

Informácie o začatí školského roka 2023/2024

Prevádzka materskej školy sa začína dňa 04.09.2023 / pondelok/ od 6:00 hod. do 17:00 hod.

Zberná trieda: „slimáčiky“ /pavilón „A“ prízemie /

Dopoludnie :  6:00 hod.  –  6:55 hod.

Popoludní :  16:30 hod. – 17:00 hod.

Od 7:00 hod. sa začína prevádzka na všetkých ostatných triedach. Spravidla do 16:25 hod. sú deti vo vlastných triedach, od 16:30 hod.  si rodičia môžu prevziať dieťa zo zbernej triedy.

Príchod do MŠ – do 8:00 hod. O 8:00 hod. sa budova školy zamyká. Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa.

Vyberanie detí z MŠ od 15:00 hod. Od 12:00 hod. je možné vyzdvihnúť dieťa ak je jeho pobyt len dopoludnia.

Zoznamy detí nájdete na vstupných dverách na každom pavilóne . Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried.

Podmienky vstupu do priestorov školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní ( víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Tlačivá k nástupu: všetky tlačivá obdržíte v MŠ, kvôli aktualizáciám ich nezverejňujeme.

Tešíme sa na Vás 🙂