Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Vianočné fotenie

Milí rodičia, na Vašu žiadosť sa v našej MŠ uskutoční vianočné fotenie.

Ponuka: 15€ na dieťa.

V cene je zahrnutá fotka v elektronickej podobe + magnetka rozmer 6×9, 2 fotky o rozmere 10×15, 1 veľká fotka o rozmere 13×18.

Fotenie bude prebiehať počas troch dní:

Záujem o fotenie nahláste učiteľkám vo Vašej triede.