Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Pokyny riaditeľky školy na školský rok 2021/2022

1. septembra 2021

Vážení rodičia, prosím vás, aby ste sa oboznámili s obsahom dokumentu Pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022