Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Karanténa triedy /Stonožky/

20. januára 2022

Riaditeľstvo MŠ Dénešova 53 oznamuje, že na základe   rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude v triede „STONOŽKY“ prerušená prevádzka od 21.1. do 29.1.2022   z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení / kolektív detí /.

Nástup do MŠ bude 31.1.2022 /pondelok/ s lekárskym potvrdením.

Prosím dodržiavajte hygienicko – epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra a sledujte zdravotný stav detí. V prípade výskytu pozitivity u Vašich detí nahláste túto skutočnosť triednej učiteľke.

Trieda bude fungovať prezenčne pre deti, ktoré spĺňajú podmienky OP ( preukázať sa musia potvrdením o výnimke ).

Prajeme Vám veľa zdravia.