Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Karanténa triedy /Slimáčiky/

3. februára 2022

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude v triede „SLIMÁČIKY“ prerušená prevádzka od 4.2. do 6.2.2022  z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení / kolektív detí /.

Nástup do MŠ bude 7.2.2022 /pondelok/ 

Prosím dodržiavajte hygienicko – epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra a sledujte zdravotný stav detí. V prípade výskytu pozitivity u Vašich detí nahláste túto skutočnosť triednej učiteľke.

Trieda bude fungovať prezenčne pre deti, ktoré spĺňajú podmienky OP ( preukázať sa musia potvrdením o výnimke ).

Prajeme Vám veľa zdravia 🙂